MT STAVEBNÉ ROZPOČTY © 2013   Kontakt Martin Turček - STAVEBNÉ ROZPOČTY Dolná Rosinská 348 013 22 Rosina (Žilina) Telefón: +421 903 155 731 E-mail: mtrozpocty@mtrozpocty.sk IČO: 46445633 DIČ: 1081211736